प्लास्टिक घरमा तरकारी खेति प्रविधि

प्लास्टिक घरमा तरकारी खेती गर्न सिकौं र सिकाऔं  बोटबिरुवाको सामान्य बिकास प्रक्रियाको लागि आवश्यक बाताबरणलाइ प्रतिकुल मौसममा पनि प्लास्टिक घरको