नेपालमा व्यवसायिक बाख्रापालनको वर्तमान स्थिति, समस्या एवम् सम्भावनाहरु

व्यवसायिक बाख्रापालन एशिया र अफ्रिकाका कृषकहरुमा बढी मात्रामा लोकप्रिय रहेको बाख्रापालन व्यवसाय नेपालको सन्दर्भमा पनि प्राचीन कालदेखि नै प्रायः सबै