नयाँ उपभोक्ता ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

दोषी व्यवसायीलाई ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७४ को मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरेको

Read more