कृषिमा स्नातक गर्नेहरुका लागी जागिरको सूवर्ण अवसर !

यो समाचार 13325 पटक पढिएको

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा करारमा इन्टर्न गर्न पाइने

काठमाडौं । कृषिमा स्नातक गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले रोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कृषिमा स्नातक गरेका बिद्यार्थीहरुलाई करारमा इन्टर्न गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले चैत ६,२०७३ मा सूचना प्रकाशित गरेर यो परियोजनामा आवश्यक पर्ने आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न कृषि बिषयमा स्नातक गरेका बिद्यार्थीलाई करारमा इन्टर्न गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो छ, सक्कल सूचना :


नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
कृषि स्नातक(इन्टर्न) करारका लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
सूचना प्रकाशित मिति २०७३।१२।०६

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ चालू आ.व. देखि १० बर्ष अवधीको लागि कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कृषिको विशिष्टिकरणसँगै आवश्यक पर्ने आधुनिक कृषि प्रसार, विकेन्द्रित कृषि शिक्षा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रुपमा उपयोग गर्ने नीति वमोजिम परियोजना कार्यान्वयन इकाईहरु सुपरजोन, जोन र ब्लकहरुमा कृषि स्नातक(इन्टर्न) खटाउने प्रयोजनको लागि चालू आ.व. २०७३।७४ मा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण सेवा (एग्रिकल्चर इन्टर्न) करारको व्यवस्था गरिएको छ । यस परियोजनालाई आवश्यक कृषि स्नातक(इन्टर्न) हरु आपूर्तिका लागि स्नातक तहको Curriculum मा इन्टर्नको व्यवस्था भएका नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकाँश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय / अध्ययन संस्थानहरुबाट आशयपत्र पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल
१। कृषि स्नातक (इन्टर्न) को विस्तृत कार्यविवरण एवम् अन्य जानकारीको लागि यस परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन इकाइ वसुन्धाराबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
२। इच्छुक योग्यता पुगेका विश्वविद्यालय / अध्ययन संस्थानहरुले आशयपत्र निम्नअनुसारको कागजातसहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
क. आशय पत्र पेशसम्बन्धी निवेदन
ख. संस्थाको विस्तृत विवरण
ग. यस आ.व.मा आपूर्ति गर्न सक्ने कृषि स्नातक इन्टर्नको संख्या
३। यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले १६ औं दिन दिनको १२.०० बजेभित्र यस परियोजनामा दर्ता गराइ सक्नुपर्नेछ । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेमा सोको भोलि पल्ट पेश गर्न सकिनेछ । म्याद र समयभित्र दर्ता हुन आएको आशय पत्र सोही दिन दिनको २.०० बजे परियोजनाका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ ।
४। यस आशय पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गर्न छुट भएका अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ वमोजिम हुनेछ ।